The Factory Elbima Logo

Undalsvej 6
DK-3300 Frederiksværk
Tlf.: +45 8646 1144
Fax: +45 8646 2388
info@elbima.dk

 

 

Elbima forsyner industri, laboratorier, værksteder, VVS installatører etc. med
POWER trykprøveudstyr og BEL prismeskruestikke.

Elbima supplies the Industri, Laboratories, Workshops, Plumbers etc. with
POWER pressure test equipment and BEL tools.